Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vi på Karlskoga Verktygsteknik AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande.

Vi ska alltid stå för säkra leveranser av produkter med rätt kvalitet. Inom organisationen jobbar vi för att uppnå noll fel inom kvalitetsområdet.

Vi ska uppfylla de krav våra kunder och intressenter ställer på oss samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.